หน้าหลัก

Disclaimer การอ้างสิทธิ์ความรับผิดชอบในเนื้อหา

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ต่อสาธารณชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้และรำลึกถึงคุณความดีของบุคคลสำคัญทุกท่าน ทางหอสมุดฯ มิได้มีเจตนาในการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์หรืออ้างถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับต่อข้อชี้แจงข้างต้น หรือมีความต้องการอ้างถึงสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบข้อมูลตามที่อยู่ด้านล่างจักเป็นพระคุณอย่างสูง ทางหอสมุดฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

มีจำนวนทั้งสิ้น 106 รายการ